Vælg den rigtige måde at lære fransk på – Aftenskole eller ved din egen PC

Fransk på Aftenskole – Nej tak! Lær fransk kursus hjemme – Ja tak.

Vi behøver sikkert ikke spilde megen veltalenhed på at overbevise dig om, at der et fordelagtigt, nu til dags mere end nogen sinde før, at beherske flere sprog – lær sprog og se verden. Verden er blevet så mærkværdog lille, at Rom ligger nærmere ved København i dag, end Fredercia gjorde for hundrede år siden. Medens en udenlandsrejse indtil den første verdenskrig var en luksusoplevelse, som kun nogle få at de mest velstillede i samfundet kunne tillade sig, rejses der i vor tid af alle og enhver. Og de, som af den ene eller den anden grund foretrækker at blive hjemme, kan, når som helst de ønsker det, møde udlændinge på filmens hvide lærred ansigt til ansigt og lytte til deres tale.

Lær Fransk med et Fransk kursus

Ja, i de fleste hjem kan man i ét nu fylde stuen med lyden af fremmede tungemål blot ved at dreje på en radioknap.

Overalt i samfundet, hvor der foregår noget, det være sig inden for industri, handel, administration, skibsfart, luftfart, de libirale erhverv, i etaterne eller i selskabslivet, er kendskab til sprog blevet en bydende nødvendighed. Intet velrenommeret firma har længere råd til at have ikke-sprogkyndige folk siddende i de gode stillinger. Ingen kan mere skaffe sig en virkelig grundig og tidssvarende uddannelse i sit fag eller i sit erhverv uden sproglige adgang til de bedste af udlandets lærebøger og tidsskrifter. Det at være ensproget i vor tid er næsten lige så generende som at være enøjet.

Lær Fransk som dit andet sprog

Den Fransk-romerske kejser Karl V sagde engang: ”En dygtig mand, der kan to sprog, er lige så meget værd for mig som to lige så dygtige mænd, der kun behersker deres modersmål.” Vi vil snarere udtrykke det omvendt og sige, at den ensprogede i vor sprogfyldte, internationale tid kun er et halvt menneske. Han berøver sig selv muligheden for at komme i virkelig kontakt med den del af det moderne liv, som leves uden for hans egen snævre nationale gårdsplads, og han lægger næsten uoverstigelige hindringer i vejen for sin fremgang inden for dne sociale og økonomiske verden, han tilhører. Der er ikke for meget sagt, at man ikke længere rigtigt kan begå sig inden for sin kreds og sit fag, eller i det hele taget blandt oplyste mennesker, hvis man ikke kan andet end sit modersmål.

Er det svært at lære Fransk?

Men nu skal du ikke blive ked af det, hvis du tilfældigvis skulle høre til dem., der enten ikke har haft tid og lejlighed til at uddanne sig ordentligt i sprog, eller som ligefrem ikke har kunnet få noget ud af den søvndyssende og kedsommelige indterpen af grammatik, gloselister og oversættelser ”fra og til”, som sprogstudier indtil for nylig næsten ufravigeligt har være belemret med. Når så mange endnu ikke har oplevet den nydelse, det altid vil være at tilegne sig et fremmed sprog på den rigtige måde, så er det ganske simpelt, fordi de ikke har kendt den rigtige måde. Vi har set det som vor opgave at fortælle dig, hvordan man nu bør studere sprog, og hvilke overraskende resultater der kan opnås allerede den første dag, når bare man går rigtigt til værks.

Fransk kurser til computeren

Det, vi her skal fortælle dig, vil sikkert gang på gang chokere dig og forekomme dig så utroligt og eventyrligt, at du vil føle dig fristet til at smække vores lille bog i med et arrigt ”Nej, det er dog for galt”. Vi beder dem om for din egen og for ”sportens” skyld at fortsætte, indtil du har hørt hele historien. Du vil ikke fortryde det. For du vil få ting at høre, som du aldrig har vist før, både om den forbløffende opfindelse sproget er, og om de ejendommelige evner og muligheder, du selv sidder inde med, netop når det gælder sprogtilegnelse.

CHOCK NR. 1 om Fransk

Hvis du kan læse ét sprog, kan du også læse de andre.

Vi vil begynde med det samme og give dig det første chok, inden de får tid til at lukke bogen: Ved du, at du allerede nu kan forstå Fransk?

Vi taler her til dem blandt vore læsere, som aldrig har lært et eneste ord Fransk eller læst en eneste sætning på Fransk. Vi påstår, og vi er villige til at lade det komme an på en prøve på vor bekostning, at du kan læse Fransk fra bladet og straks forstå hvert eneste ord af, hvad du læser. Der er intet hokuspokus i sagen. Miraklet fremkommer ved en kombination af vor sprogmetode, som vi har givet navnet ”Vores metode”, og dine medfødte evner. Nu skal du høre!

Enhvert menneske er simpelt hen født med evnen til at forstå sprog. Det høre med til selve sprogets natur, at det kan forstås af andre. Ellers var sproget jo heller ikke nogen nytte til . Når barnets hjerne er tilstrækkelig udviklet, begynder det med det samme at forstå, hvad der bliver sagt til det. Barnet er i stand til at regne ud, hvad dets forældre mender med der, de siger, uanset hvor vansekligt forældrenes modersmål kan forekomme os andre, og barnet kan mere eller mindre huske fra den ene gang til den anden, hvad de nye ord og nye sætninger betyder. Det hører nu engang med til menneskets natur.

Lær Fransk så let som et barn

Lad os illustrerre forholdet med et træk fra dyreverdenen. Har du nogen sinde set en andemor plumpe i vandet for første gang med en flok ællinger, der lige er kommet ud af ægget? Har du lagt mærke til , hvordan de små med det samme begynder at svømme rundt, som om de aldrig havde lavet andet, hvad de for den sags skylde heller ikke har? Deres bittesmå svømmefødder finder øjeblikkeligt den rigtige teknik. De standser, når moderen standser, de starter igen, når hun starter. De snurre rundt om sig selv, hvis det falder dem ind. Kort sagt, de er fuldendte svømmere fra det øjeblik, de ommer i vandet.

Og det gør ingen forskel, om de har andemor med eller ej. Ællinger, der er blevet ruget ud af en høne, bærer sig ad på nøjagtig samme måde. Det er ganske klart, at evnen til at svømme har de haft med sig, fra dengang de var i ægget. Er men and, kan man svømme. Det er det hele.

Anderledes er det heller ikke med mennesket, hvad evnen til at forstå sprog angår. Er man menneske, kan man forstå mennekesprog. Det er det hele – også her. Den eneste forskel er den, at det lille menneskebarn skal nå en vis alder, før der et ”sprogmodent”. Når barnet er nået frem til toårsalderen, indtræder det tidspunkt, da dets medførdte sprogevne begynder at gøre sig gældende, og et år eller to senere behærsker det sit modersmål, så det både kan forstå, hvad der bliver sagt til det, og selv meddele sig til omverdenen.

Bliver barnet flyttet til et andet land, hvor der tales et fremmed sprog, begynder det øjeblikkeligt forfra på den samme proces. Efter få måneders forløb taler og forstår barnet det nye sprog uden mindste vanskeliged, medens det i mange tilfælde kan tage år for forældrene at lære det nogenlunde.

Lær Fransk og få en bedre sprogforståelse

Nu må du endelig ikke tro, at du har mistet evnen til ummidelbar sprogforståelse, blot fordi de er blevet voksen. Vi vil snarere sige: tværtimod. Du har den i endnu højere grad end barnet, fordi din sproghjerne er bedre udviklet. Men du kan spænde ben for dem selv, så det bliver svært for dig at lære et nyt sprog, hvis de går hen og bruger forkerte sprogmetoder. Desværre har sproglærere lige fra oldtiden indtil nu kludret med sprogundervisningen, og derfor har sprogstudier fået et dårligt ry på sig, og er blevet anset for noget overordentlig vanskeligt og indviklet. I virkeligheden er det så let at lære at læse et fremed sprog, at det nærmest er en spøg. Det er den første af de hemmeligheder andgående sprogets natur, som vi har opdaget. Det er dem, vi har bygger ”Vores metode” op omkring.

Lær Fransk sprogkurser

Fransk kurser og Franskundervisning på din egen computer.

Har du altid ønsket dig at lære Fransk? Har du venner, kæreste, kolleger, medarbejdere eller forretningsforbindelser som gerne vil lære Fransk? Fransk kan være et lidt svært sprog at komme i gang med fordi vi udtaler ikke alle bogstaverne i en sætning, og det kan tiltider være nødvendigt med en ordbog for at forstå os.

Fransk Kurser for hurtig og nem indlæring

Med vore Lær Fransk kurser kommer man hurtigt og nemt i gang med at lære Fransk. Vi har gjort det nemt for dig at lære Fransk ved at udvælge de bedste sprogkurser der er på markedet, og ved at være hurtigt til at sende dem. Vi sender sprogkurset samme dag du bestiller det.

Kurserne er interaktive sprogkurser på CD-ROM til brug på PC. De fleste af sprogkurserne har ordlister i MP3 format som kan downloades på PDA, Palm eller iPod. Du kan derfor fortsætte med at lære Fransk selv om du ikke sidder ved din computer med fx er i bilen.

Køb et lær selv Fransk sprogkursus og få Franskundervisning netop når du har tid, hjemme ved PC´en, eller på farten med en MP3 spiller.

Vort mest populære Fransk kursus har over 100 hjælpesprog, så alle kan lære Fransk. Det vil sige at man kan indstille programmet til at lære dig Fransk fra eksempelvis Dansk eller polsk. Det bliver derved meget lettere at lære sproget. Hvis du er godt hjemme i Engelsk, så har vi også gode kurser til Fransk med engelsk undervisningssprog.

Fransk Kurser er varierede

Vore Fransk kurser byder på varierede og interaktive indlæringsformer, det er både effektivt og underholdende og Franskundervisningen går som en leg. Vores kurser fokusere ikke på grammatik fordi det ikke hjælper dig til at forstå det mest grundlæggende i sproget. Det er bedre at lære på samme måde som et lille barn. Gennem leg og gentagelser.

Vi tilbyder Franskkurser på flere niveauer og til børn og voksne:

Lær Fransk for begyndere,

Lær Fransk for unge,

Lær Fransk for viderekomne,

Lær Fransk for forretningsfolk og

Lær Fransk for børn.

Vi har Begynder Fransk – Talk Now – der er vores mest populære Fransk kursus for begyndere. Dette er helt grundlæggende med farver og små ord.

Vi har lær Fransk til rejsen. Talk more. Der fokusere på sprog og sætninger til rejsebrug.

Lær Fransk for børn har vi i sprogkurset ”Lær Fransk med sprogtigeren”

Lær Fransk for forretningsfolk – Et kursus med fokus på ord og sætninger fra forretningsverdnen.

På lidt højere niveau har vi World talk – lær Fransk til normale samtaler. Der fokusere på hele sætninger og samtaler. Dette kræver noget kendskab til Fransk.

Lær Fransk fra Engelsk

Hvis man taler engelsk har vi Begynder Fransk – Before you know it – der er en ord maskine. Her lærer du virkeligt sproget så det bliver siddende. Det er en grundigere proces end de andre sprogkurser, men den kræver også lidt mere indsats fra dig som bruger. Resultaterne med dette kursus er helt fantastiske og vi anbefaler dette til alle der seriøst vil lære Fransk.

  • Share/Bookmark
Posted in Fransk | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Lær fransk med et sprogkursus

Leder du efter franske sprogkurser?

Share/Bookmark

Posted in Fransk | Comments Off

Hvordan kan franske sprogkurser lære mig fransk?

Der er to måder at lære fransk på:

  1. Du er født i Frankrig eller et fransk talende land
  2. Du lære fransk med et sprogkursus

Det er måske elementært, men sådan er livet nogengange. Hvis du vil lære fransk må du på et fransk sprogkursus.

Der er mange forskellige der er interesseret i hvordan man lære fransk. Vi har nogle der gerne vil lære børn fransk

Der er også lær fransk i bilen der kan være interessant for mange

  • Share/Bookmark
Posted in Fransk | Tagged , , , , | 1 Comment